מדיניות פרטיות למבקר באתר שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

(עודכן לאחרונה ביום 22 לחודש ינואר 2023)

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט   של חברת שיכון ובינוי  נדל"ן בע"מ ("החברה" ו"האתר" בהתאמה). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"), לתנאי השימוש של החברה, הזמינים בקישור הבא https://www.shbn.co.il/user-terms/  ולהוראות נוספות של החברה כמצוין באתר.

מדיניות זו מפרטת את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אודות גולשים ("משתמש/ים", "אתה", ו/או "הנך") אשר עושים שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר ("השירותים").

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, והאמור להלן חל על כל המינים. האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ד -2017 ולשאר הדינים החלים על החברה.

שים לב, כי האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו.

פרטיותך חשובה לנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה.

כללי

 • לא חלה עליך כל חובה שבדין לספק לנו מידע אישי כלשהו בעת השימוש באתר. שיתוף מידע אישי עמנו תלוי ברצונך והסכמתך. עם זאת, מסירת מידע אישי מסוים עשויה להיות הכרחית לצורך קבלת מענה (לדוגמא: פרטי יצירת קשר) וככל שתבחר שלא לספק מידע זה, ייתכן כי לא תוכל החברה להעניק לך את המענה המבוקש.
 • השימוש באתר החברה מיועד למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להשתמש באתר. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ושלא לספק לנו כל מידע.
 • הפעילות העסקית שלנו אינה כוללת מכירה של מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות המפורטות להלן.

1. המידע שאנו אוספים

בעת גלישה ושימוש באתר, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות המשתמש

א. מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש ("מידע שאינו אישי"): בעת השימוש באתר, החברה אוספת נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגריגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש: כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לשירותים. כמו כן החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכו'. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. , מידע מסוג זה לא יזהה אותך באופן אישי. החברה עושה שימוש במידע כאמור על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש, לצורכי סטטיסטיקה ואנליזה פנימית.

ב. מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש ("מידע אישי"): כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש. מידע אישי זה כולל מזהים מקוונים, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה וכן אופן השימוש בו:

מזהים מקוונים: בעת גלישה באתר, החברה עשויה לאסוף מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP") וכן מזהים טכניים שונים כמפורט לעיל. החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה.

אופן השימוש: החברה עושה שימוש במזהים מקוונים על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע זה לצרכי אבטחת האתר, ובכלל זה איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים  באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.

מידע שנאסף בעת יצירת קשר: במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה, בכל אמצעי קשר אשר החברה מעמידה לרשות משתמשיה (לרבות בדוא"ל, או דרך טפסי יצירת קשר מקוונים המוצעים באתר), המשתמש יתבקש למסור לחברה פרטי יצירת קשר כגון  שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ותוכן ההודעה. בנוסף, המשתמש עשוי לספק לנציגי השירות של החברה  מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש.

אופן השימוש: החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש ולהעניק למשתמש את הנתונים אשר התבקש על ידו.

מידע שנאסף בעת מועמדות לעבודה בחברה: במידה והנך מעוניין להגיש מועמדות למשרה בחברה, תוכל לפנות אלינו באמצעות טופס מקוון הזמין באתר. בעת פנייה כאמור, תתבקש למסור לחברה את שמך, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, עותק מקורות חייך, וכן כל מידע אישי נוסף שתמסור מרצונך.

אופן השימוש: החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מיון והערכה ראשונית של מידת התאמתך לתפקיד. ככל שתימצא מתאים, ייעשה שימוש במידע לצורך יצירת קשר עמך להמשך תהליך הגיוס.

מידע שנאסף בעת רישום לדיוור ו/או קבלת מסרים שיווקיים: במסגרת האתר תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור ו/או ניוזלטר (ידיעון) וחומרים שיווקיים ו/או הודעות מסחריות מטעם החברה. לצורך רישום, המשתמש יתבקש להזין כתובת דוא"ל, מס' טלפון  ושם מלא.

אופן השימוש: הרשמה לדיוור שיווקי כאמור תיעשה רק על ידי קבלת הסכמת המשתמש, דהיינו, מסירת פרטיו באופן יזום באמצעות הטופס הייעודי באתר. החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לשלוח למשתמש את הדיוור, המידע והחומרים השיווקיים שבהם הביע עניין. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בפנייה ישירה לחברה בדוא"ל:   info@shikunbinui.com ו/או באמצעים אשר יוצעו על ידי החברה (לדוגמא לינק ל"הסרה" אשר יוצע בהודעת הדוא"ל השיווקית כאמור).

ג. אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. במידה ואתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד.

2. כיצד החברה אוספת מידע

 החברה עשויה לאסוף את המידע לעיל באמצעים הבאים:

א. באופן אוטומטי – באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון "עוגיות" (Cookies) ו/או כלי ניטור אחרים מטעם צדדים שלישיים.

ב. מידע אשר המשתמש מספק לחברה מרצונו – כגון בעת פנייה לחברה או רישום לקבלת דיוור.

3. שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

אנו משתמשים בקובצי עוגיות (Cookie) (קובצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.

במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

כלי הניטור מטרת השימוש מדיניות פרטיות
Reblaze (rbdzid)

 

Reblaze (rbzsessionid)

 

עוגיות אלה יוצרות מזהה אנונימי ייחודי שמטרתו לייחד ולזהות את  זמן ביקורך באתר ולשמור את העדפותיך כמשתמש. עוגיה זו אינה נשמרת בכונן הקשיח שלך. למידע נוסף ראו:

https://www.reblaze.com/privacy-and-cookie-policy/

 המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצוין כי במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.

ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safari https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

4. מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

 החברה עשויה להעביר מידע אישי אודות המשתמש לצדדים שלישיים, וזאת, במקרים המפורטים להלן:

א. החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

ב. החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את תנאי השימוש וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.

ג. החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, שירותי שילוח, ספקי פלטפורמות מקוונות לביצוע וניהול הזמנות מוצרים, חברות סליקת אשראי, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו') בכפוף להוראות הדין החל והדרישות החלות על החברה.

ד. החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להוראות הדין. כאשר החברה משתפת את המידע עם צד שלישי כאמור,השימוש במידע יהא כפוף גם לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

ה. בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או חברות בנות או חברות קשורות, ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

5. אבטחת מידע

החברה מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

6. זכויות המשתמש

 המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: info@shikunbinui.com.  אם מצאת כי המידע שגוי ו/או בלתי מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. כמו כן, אם המידע השמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות (הידועה גם כפניית דיוור ישיר), המשתמש זכאי לדרוש בכתב כי המידע הרלוונטי ביחס למשתמש יימחק ממאגרי החברה.

מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, החברה רשאית לדרוש מהמשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

7. דיוור שיווקי

במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מהחברה, כגון רישום לניוזלטר באתר החברה, נשלח אליך מידע ועדכונים על פעילויות החברה. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת הדיוור הנ"ל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: info@shikunbinui.com

8. רשתות חברתיות

הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, יוטיוב, לינקדין וכו'), וכולל קישורים לעמודי החברה ברשתות החברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי החברה ברשתות חברתיות עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.

9. שמירת מידע

אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

10. הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

11. העברת מידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

12. תיקון ועדכון מדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.

13. פניה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. לשאלות בנוגע למדיניות זו, אנא פנה אלינו בדוא"ל לכתובת הבאה info@shikunbinui.com.

פרויקטים
פרויקטים

משרד מכירות

השאירו פרטים, ונחזור אליכם מתי שמתאים לכם

מעדיפים שנצור עמכם קשר?

השאירו פרטים, אחזור אליכם מתי שמתאים לכם

  עיקבו אחרינו. שיכון ובינוי - Shikun & Binui

  הי :) נשמח לענות על כל שאלה או צורך

  השאירו פרטים, נציגינו יצרו איתכם קשר מתי שמתאים לכם

   עיקבו אחרינו. שיכון ובינוי - Shikun & Binui